Login

Disclaimer

Deze website is bedoeld om de uitwisseling van gegevens tussen een kandidaat en de Europa Ziekenhuizen in het kader van een eventuele werving/kandidatuur voor een job aangeboden door de Europa Ziekenhuizen te vergemakkelijken.
Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder medeweten van de gebruiker, doorgegeven aan derden of gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden. De informatie op deze website, met name cv’s en formulieren die online ingevuld worden, mogen door de Europa Ziekenhuizen en werkzoekenden niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor de doeleinden die bepaald werden, namelijk werk zoeken en aanbieden.
De Europa Ziekenhuizen beheren de persoonsgegevens van de gebruikers volgens de verordening 2016/679 (GDPR) betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De werkzoekenden die zich op deze website registreren accepteren via deze registratie dat hun gegevens door de werkgevers ingekeken worden en geven de toestemming aan de Europa Ziekenhuizen om de gegevens die ze invoerden te behandelen.
Overeenkomstig de verordening 2016/679 (GDPR) betreffende de verwerking van persoonsgegevens, beschikken de gebruikers over recht van toegang tot hun gegevens en over het recht om hun gegevens aan te passen en te wissen. Gebruikers kunnen een verzoek via email sturen naar het volgende adres: hr@cdle.be.