Login

Pilootproject coördinator/coôrdinatrice

Het HOST-project (Hospital Outbreak Support Team) is een project van de Hoge Gezondheidsraad om het infectierisicobeheer te versterken door de programma’s voor ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en -controle en de programma’s ter bevordering van het juiste gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial stewardship, AMS) op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking geldt ook voor ambulante zorgstructuren en in het bijzonder voor residentiële voorzieningen waar ouderen of kwetsbare personen worden verzorgd.

De HOST’s kaderen in de doelstellingen van het nationaal actieplan dat België heeft opgesteld om resistentie tegen infectiewerende middelen tegen te gaan. Het beheer van de HOST-pilootprojecten valt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC).

In het kader van het HOST-project van het ziekenhuisnetwerk H. Uni (samenwerkingsverband van de Universiteit klinieken Saint-Luc, de Kliniek Sint-Jan, de Clinique Saint-Pierre Ottignies en de Europa Ziekenhuizen) zijn we op zoek naar een Coördinator/Coördinatrice voor het pilootproject

Uw verantwoordelijkheden

 • De locoregionale strategie inzake infectiepreventie en -controle en inzake AMT implementeren en coördineren (opstarten, opvolgen, evalueren, aanpassen) in samenwerking met de ziekenhuizen van het H.uni-netwerk en hun bijhorende voorzieningen (woonzorgcentra,…)
 • Permanente opleidingen voor de gezondheidswerkers in de voorzieningen organiseren.
 • Concrete adviezen inzake IPC en AMT verlenen aan de voorzieningen.
 • De epidemiologische praktijken en monitoring op elkaar afstemmen (bundelen van procedures)
 • Het nationaal en regionaal gezondheidsbeleid ondersteunen.

Uw profiel

 • Je beschikt minimaal over een master in verband met gezondheidszorg of volksgezondheid of je hebt gelijkgestelde beroepservaring (bijvoorbeeld: arts, apotheker, verpleegkundige, epidemioloog, …).
 • Je kunt goed luisteren en hebt een grote overtuigingskracht: je kunt de verschillende betrokkenen op een diplomatieke manier overtuigen van het nut om de procedures te bundelen en op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de lokale context.
 • Je bent in staat om informatie kritisch te verwerken
 • Ervaring in een coördinerende functie is wenselijk
 • Je werkt graag in teamverband
 • Je bent dynamisch en ondernemend
 • Je legt gemakkelijk contacten en bent ook bereid om interdisciplinair samen te werken met de eerstelijnszorg
 • Je bent proactief in de relatie met de projectwerkgroepen en de officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor het project ...
 • Je bent bereid actief deel te nemen aan het opstellen van gemeenschappelijke protocollen om de procedures binnen de 4 ziekenhuizen van het netwerk te uniformiseren en actief samen te werken met de bijhorende voorzieningen.
 • Je bent bereid om in een geest van continue verbetering te werken en een actieve tandem te vormen met de projectverantwoordelijke.
 • Bijzondere vaardigheden in de epidemiologie zijn een pluspunt
 • Sollicitanten beschikken over een vlotte kennis van het Frans en Nederlands of zijn bereid om een opleiding te volgen en de kennis van de tweede taal bij te schaven.

Aanbod

Wij bieden u een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar hernieuwbaar in een stimulerende functie met verantwoordelijkheid in moderne en kwalitatief hoogwaardige ziekenhuizen.

Startdatum : 01/01/2022

Afsluiten voor sollicitaties : 15/12/2021

Interesse? Stuur uw kandidatuur

Diversiteit, in al haar dimensies, is een kernwaarde binnen de Europa Ziekenhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie, levensfilosofie of handicap elementen zijn die deel uitmaken van onze individualiteit en de kracht van onze teams.

Publish date

25-10-2021

Publish end date

15-12-2021
Meer details
Site
 • St-Michiel & St-Elisabeth
 • Bella Vita Medical Center
Contract
 • Bepaalde duur
Werkregime
 • Voltijds
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekhuizen
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel
Voorbeeld
Nog een voorbeeld