Login

Oncologisch Psycholoog

De Europa Ziekenhuizen zijn binnen het zorgprogramma oncologie en het recent opgericht EurHope Cancer Care Center zijn op zoek naar een Oncologisch Psycholoog M/V (halftijds) voor de site Sint-Elisabeth te Ukkel

Missie : psychologische begeleiding van oncologische patiënten. Dit zowel voor de gehospitaliseerde - als voor de ambulante patiënten en hun naasten.
Beoordeling van de copingmechanismen van de patiënt ten opzichte van zijn ziekte, evenals zijn cognitief als psychosociaal functioneren. Op basis van deze evaluatie een bijdrage leveren aan de behandeling en het welzijn van de patiënt.

Uw verantwoordelijkheden

 • Ondersteuning: U begeleidt de patiënt en zijn omgeving gedurende elke fase van de ziekte (diagnose, behandeling(en) herval, gevorderde stadia,...). Dit zowel bij ambulante als bij gehospitaliseerde patiënten en steeds in dialoog met de andere zorgverleners. Verder oriënteert u de patiënten naar externe hulpverleners indien nodig. Tevens verleent u psycho-educatie en informeert u over mogelijks risico gedrag.
 • Multidisciplinaire samenwerking: U neemt actief deel aan de teamvergaderingen en werkt samen met de andere psychologen in de dienst. U maakt notities in het elektronisch dossier en geeft op die manier mondelinge en schriftelijke feedback aan de andere zorgverleners.
 • Beoordeling: U beoordeelt het cognitief, psychosociaal en globaal functioneren van de patiënt na zijn diagnosestelling.

Uw profiel

 • Master in de klinische psychologie
 • Aanvullende opleiding in de psycho-oncologie is een pluspunt
 • Kan zich vlot uitdrukken in het Frans, Nederlands en Engels
 • Autonoom, maar met respect voor de andere zorgverleners, kunnen functioneren
 • Menselijke en relationele kwaliteiten hebben
 • Zin voor organisatie, verantwoordelijkheid, empathie en nauwkeurigheid hebben
 • Werken vanuit een intellectuele nieuwsgierigheid met gevoel voor initiatief
 • Zichzelf in vraag kunnen stellen

Aanbod

Wij bieden een contract van onbepaalde duur in een modern en kwalitatief hoogstaand ziekenhuis. U kan genieten van voordeeltarieven bij zorgverlening en een bedrijfsrestaurant aan interessante prijzen.

Publish date

15-11-2021
Meer details
Site
 • St-Michiel & St-Elisabeth
Contract
 • Onbepaalde duur
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekhuizen
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel
Voorbeeld
Nog een voorbeeld