Login

Kwaliteitsmedewerker (QIPS)

Uw verantwoordelijkheden

 • Deelnemen aan de analyse en verbetering van processen in verband met de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt
 • De aan u toevertrouwde projecten voor kwaliteitsverbetering uitvoeren volgens de PDCA-cyclus
 • Ziekenhuisprocessen optimaliseren in samenwerking met procesmanagers op micro- en mesoniveau
 • Teams mobiliseren om de kwaliteitsdoelstellingen van de instelling te behalen, hen coachen via een participatieve cultuur en de interactie tussen de verschillende afdelingen en diensten vergemakkelijken
 • Analyseren van veld praktijken, schrijven en implementeren van nieuwe procedures,
 • Methodologische en didactische bijstand verlenen aan de zorgteams, alsook aan administratieve en technische teams
 • Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van interne en externe kwaliteitsaudits in overeenstemming met de lopende projecten in het ziekenhuis
 • Statistische analyses uitvoeren en kwaliteits- en veiligheidsindicatoren opvolgen
 • Deelnemen aan de opleiding van kliniekpersoneel op uw vakgebied
 • Organiseren van tevredenheidsonderzoeken onder patiënten en referenten
 • Deelnemen aan het beheer van ongewenste incidenten en zorgen voor de follow-up ervan
 • Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in het domein en rond de toepassingen van nieuwe technische- en werkmethoden
 • U hebt een rol als facilitator en adviseur in de instelling

Uw profiel

Uw positie in de organisatie

 • U rapporteert aan de persoon die verantwoordelijk is voor het kwaliteitsbeheer van de dienst
 • U werkt samen met de medewerkers van het kwaliteitsteam
 • U werkt in alle klinieken in Europa en hebt dus veel contact met medewerkers en artsen

Profiel:

 • Je hebt een bachelorsdiploma (bij voorkeur verpleegkunde) en een masterdiploma (bij voorkeur Public Health)
 • Tweetalig (FR/NL): een goede kennis (mondeling/schriftelijk) van het Frans en het Nederlands is essentieel en een goede beheersing van het Engels is een pluspunt
 • U bent in staat kwaliteitssystemen in te voeren en beschikt over de nodige vaardigheden om veranderingsprocessen te beheren en te begeleiden
 • U staat voor een multidisciplinaire samenwerking en bent in staat om medewerkers te ondersteunen en te inspireren
 • U bent stressbestendig en beschikt over een goed beslissing- en probleemoplossend vermogen, met oog voor efficiëntie
 • U kunt prioriteiten stellen, een flexibele en open houding aannemen ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen
 • U kunt vorm geven aan nieuwe ideeën en deze implementeren door middel van change management
 • U hebt een goed inzicht in bedrijfsprocessen en projectbeheer
 • Drie jaar ervaring in een ziekenhuisomgeving is een voordeel
 • Opleiding in Lean methodologie is een pluspunt.

Aanbod

We bieden u een voltijds contract van onbepaalde duur aan in een modern en kwalitatief ziekenhuis. U krijgt de kans om mee te werken aan de uitvoering van innoverende projecten binnen een dynamisch team.

U krijgt de kans om mee te werken aan de uitvoering van innoverende projecten binnen een dynamisch team.

Interesse ? Druk op de knop "Solliciteer" !

Diversiteit, in al haar dimensies, is een kernwaarde binnen de Europa Ziekenhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie, levensfilosofie of handicap elementen zijn die deel uitmaken van onze individualiteit en de kracht van onze teams.

Publish date

04-06-2021
Meer details
Site
 • St-Michiel & St-Elisabeth
Contract
 • Onbepaalde duur
Werkregime
 • Voltijds
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekhuizen
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel
Voorbeeld
Nog een voorbeeld