Login

Coordinator Polikliniek

De Europa Ziekenhuizen zijn op zoek naar een


Coördinator voor de Polikliniek

Bella Vita Medical Center Waterloo

Onze Directie Strategie en Transformatie zoekt een Coördinator voor ons Bella Vita Medical Center, een polikliniek in een groene omgeving te Waterloo waar meer dan 55 zorgverleners werken. Het Bella Vita Medical Center is een multidisciplinair wijkgezondheidscentrum dat eerste- en tweedelijnszorg van hoge kwaliteit aanbiedt, in een rustige omgeving met topinfrastructuur op mensenmaat. De patiënt is er dag na dag het middelpunt van de zorg.

Als Coördinator van het Bella Vita Medical Center stuurt u het medisch centrum aan en blijft u het medisch centrum in zijn verschillende aspecten ontwikkelen: rekrutering van de zorgverleners, coördinatie van de teams, van de arbeidsprocessen, van de relaties met doorverwijzende artsen, beheer en implementatie van diverse projecten, uitwerking en opvolging van een communicatie- en marketingplan… U staat in voor het beheer en de oplossing van de dagelijkse operationele problemen en u voert projecten uit die de continue verbetering en de evolutie van de activiteit van het medisch centrum vooropstellen.

U rapporteert aan de Directeur Strategie & Transformatie en u leidt een multidisciplinair team (artsen, verpleegkundigen, paramedici, administratief personeel…). Voor medische aangelegenheden rapporteert u aan de Medisch Directeur. Daarnaast neemt u met de Directeur Strategie & Transformatie deel aan de uitwerking van het ontwikkelingsplan van onze toekomstige poliklinische activiteiten.

Uw verantwoordelijkheden

In deze context neemt u volgende taken op:

Het team van het Bella Vita Medical Center aansturen en leiden:

 • Het bestaande team coachen en motiveren;
 • De medewerkers begeleiden, hun opleidingsbehoeften opsporen en functioneringsgesprekken voeren;
 • Binnen het team de continuïteit van de activiteit waarborgen: de werkverdeling en de personeelsplanning opstellen;
 • Met de directeur Strategie & Transformatie en het departement Human Resources overleggen bij aanwerving en ontslag.
 • De medewerkers complexe problemen helpen oplossen;
 • Als schakel optreden met de medische en niet-medische diensten van onze ziekenhuissites om het goede verloop en de continuïteit van de activiteiten van het medisch centrum te waarborgen;
 • Rapporteringstabellen ontwikkelen en uitleggen die het personeel moet invullen evenals de werkmethoden en -procedures naargelang van de medische specialismen.
 • Presentaties en rapporten over de activiteit van het medisch centrum voor het Directiecomité voorbereiden

Het Bella Vita Medical Center organiseren, stimuleren en optimaliseren

 • In het medisch centrum de strategie en de beslissingen van de directie aan de medewerkers uitleggen en de acties implementeren, in lijn met de strategie van de Europa Ziekenhuizen.
 • Instaan voor de administratie verbonden aan de organisatie van het medisch centrum;
 • De problemen in verband met de werking van het medisch centrum oplossen;
 • Het budget van het medisch centrum, van de aanwezige medische disciplines opvolgen en de facturen controleren;
 • De kwaliteit van de geleverde diensten controleren en projecten opstarten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;
 • Dagelijks zorgen voor de veiligheid van de personen en voor het goede onderhoud van het materiaal en het gebouw;
 • De interne en externe communicatie van het medisch centrum beheren, zowel wat betreft de website, het intranet, de sociale netwerken, de schermen in de wachtkamers als de andere communicatiekanalen.

De medische activiteit van het Bella Vita Medical Center ontwikkelen

 • Contact opnemen met de huisartsen, specialisten, paramedici of tandartsen om een samenwerking met het Bella Vita Medical Center voor te stellen en deze samenwerking uitbouwen na goedkeuring van de directie van de Ziekenhuizen;
 • De activiteit van het centrum ontwikkelen door nieuwe medische zorgverleners aan te werven volgens de behoeften van het medisch centrum;
 • Vergaderingen plannen en organiseren voor de ontwikkeling van de interne zorgtrajecten in het Bella Vita Medical Center, maar ook met de artsen-specialisten van de Europa Ziekenhuizen;
 • Projecten beheren voor de ontwikkeling van het medisch centrum in zijn aspect van ‘Living Lab’;
 • Ervoor zorgen dat het medisch centrum in overeenstemming met andere lopende projecten van de instelling werkt (zoals JCI…);
 • Contact opnemen met de leveranciers om offertes te verkrijgen voor het nodige medisch materiaal voor de activiteit in de consultatieruimtes;
 • De dossiers voor het medisch investeringsfonds (MIF) voorbereiden, argumenteren en coderen;
 • Toezien op de goede voorziening van verbruiks- en farmaceutische producten voor het vlotte verloop van de consultaties in het Bella Vita Medical Center;
 • In samenwerking met de artsen, de interne evenementen organiseren (COFFEE med; knuffel clinic, informatiesessies over gezondheid, symposia, enz.);
 • Toezien op de goede relaties met de dienst dialyse in het Bella Vita Medical Center;
 • Wanneer dat nodig is, de dagelijkse hoofdopdrachten van de dienst mee helpen uitvoeren.

Uw profiel

 • U bent minstens houder van een Master in Management of gelijkwaardig;
 • U hebt minstens 5 jaar ervaring in het beheer, de optimalisatie en uitbreiding van een polikliniek en de leiding van een team;
 • U hebt ervaring in beheer en opvolging van projecten;
 • U hebt talent voor ‘Public Relations’ om de goede relaties met onze zorgverleners en de externe artsen te onderhouden;
 • U kunt zich perfect in het Nederlands, Frans en Engels uitdrukken;
 • U begrijpt goed de werking van een polikliniek en de banden met de ziekenhuizen;
 • U bent heel vaardig in plannen, organiseren en beheer van prioriteiten;
 • U bent een echte coach en motivator en werkt oplossingsgericht en strevend naar continue verbetering;
 • Ethiek en deontologie zijn kernbegrippen voor u;
 • U bent bijzonder vaardig in het analyseren en oplossen van problemen;
 • U bent stressbestendig;
 • U kunt goed werken met informaticatoepassingen zoals Outlook, Word, Excel en Qlik Sense.

Aanbod

Wij bieden u een voltijds arbeidscontract van onbeperkte duur in een moderne en geavanceerde polikliniek op het vlak van technologie en innovatie. Coördinator van het Bella Vita Medical Center is een gevarieerde en ambitieuze functie, die u de kans biedt om een centrale rol te spelen in de ontwikkeling van de activiteit van de instelling in een voortdurend evoluerende omgeving. U geniet een interessant loonpakket, volgens uw ervaring en expertise.


Bereid om de uitdaging aan te gaan? Solliciteer via de onderstaande knop!

Kandidaturen worden tot 20/07/2019 aanvaard.

Publish date

15-07-2019
Meer details
Contract
 • Onbepaalde duur
Werkregime
 • Voltijds
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekhuizen
Ste-Elisabeth

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel

 

Europa Ziekenhuizen
St-Michel